Nauka dla praktyki

interdyscyplinarny projekt współpracy

Staropolskiej Szkoły Wyższej

ze środowiskiem oświatowym

 

Cele projektu

Głównym celem projektu realizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą jest  integracja uczelni ze środowiskiem oświatowym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska oświatowego  i podejmowanie inicjatyw, które mogą je zrealizować. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stojącym przez szkołami.

W ramach realizacji projektu uczelnia będzie podejmować zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku oświatowym, których podstawowym założeniem jest wspieranie  doskonalenia nauczycieli, rozwoju organizacyjnego szkół oraz działania na rzecz uczniów i rodziców.

Projekt zakłada organizację cyklu konferencji szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców i dyrektorów ośrodków wychowawczych. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania. W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświata i edukacją takie jak rozwiązywanie konfliktów, diagnozowanie i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, mediacje a także diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz nowoczesnych form i metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Zakres projektu

•    nawiązywanie współpracy z instytucjami środowiska oświatowego;
•    prowadzenie badań we współpracy ze środowiskiem oświatowym;
•    organizacja konferencji szkoleniowych koncentrujących się na rozwoju wybranych umiejętności nauczycieli, pedagogów, wychowawców;
•    stała wymiana informacji pomiędzy środowiskiem nauki a środowiskiem praktyki  w zakresie rzeczywistych i bieżących potrzeb  oraz możliwości;
•    konsultowanie programów kształcenia pedagogów;
•    podejmowanie działań rozwijających kompetencje uczniów;
•    opracowywanie dobrych praktyk edukacyjnych.

 

konferencje szkoleniowe

pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach

Uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych jest bezpłatne.
Szczegółowych informacji udziela koordynator programu: dr Tomasz Konopka, email:tomaszk.67@wp.pl Tel. 600 355 410

ZAPRASZAMY

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe: „Rola zabawek (misie i domki dla lalek) w wychowaniu dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

 Zabawki są obecne przy nas niemalże od narodzin. Mają rożne przeznaczenie i spełniają różne funkcje kulturowe. Powstały z potrzeby wywołania uśmiechu na twarzach dzieci.
Jean Piaget(psycholog i pedagog) pisał, że są one także przewodnikami do zrozumienia świata dorosłych.

Termin: 20 marca 2019 r.

 

„Kryzysy i konflikty w szkole. Interwencja kryzysowa w placówce oświatowej”

 

Konferencja szkoleniowa

Termin 05 czerwca 2019 r.

 

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

 

Informacja o plikach cookies i RODO